ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปที่สามารถแลกเปลี่ยน หรือแสดงความคิดเห็นได้ ประกอบด้วย

      1. การจัดการความรู้ เป็นการเผยแพร่ข่าว หรือบทความ โดยบุคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นใดๆ ได้ที่กลุ่ม ส่วนผู้ที่จะเขียนข่าวได้จะต้องเป็นสมาชิกและ admin ได้กำหนดสิทธิ์การเขียนข่าว/บทความให้แล้วเท่านั้น

      2. เว็บบอร์ด เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ที่จะตั้งกระทู้จะต้องเป็นสมาชิกก่อน สำหรับบุคคลทั่วไปจะเข้าดูหรือแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น